ATIK YÖNETİMİ

ATIK YÖNETİMİ

4.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir.

Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA YAPILACAKLAR:

– Atıkların sınıflandırılması ve yönetimi,
– Tehlikeli atıkların yönetimi,
– Ambalaj atıkların yönetimi,
– Tıbbi atıkların yönetimi,
– Atık yağların yönetimi,
– PCB ve PCT atıkların yönetimi,
– Katı atıkların yönetimi,
– Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılacak işlerin yönetimi,
– Kimyasalların envanteri, kullanımı ve yönetimini kapsayan çalışma neticesinde;

Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanır, bir önce yılın atık miktarlarının değerlendirilmesi, gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür.

3 aşamalı olarak gerçekleşen planda;

1.Aşama: Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini,

2.Aşama: Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların harmanlanması sonucu oluşan rapor,

3.Aşama: Raporun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için çok gereklidir.

DOĞAL ÇEVRE olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla Atıkların Yönetimi ve Endüstriyel atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması konusunda, bize güvenebilirsiniz.