DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI (DKKR)

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR)

İSKİ tarafından düzenlenen, sanayi menşeli atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir.

İşyerinde Arıtma Tesisi Gerektiren bir atıksu çıkışı varsa İSKİ arıtma Tesisi yapımını şart koşmaktadır Deşarj ruhsatına başvuru yapılmadan önce arıtma tesisinin tamamlanmış ve İSKİ’nin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine uygun standartlarda düzenli ve verimli bir şekilde çalıştırılıyor olması önemlidir.

Başvurunun ardından İSKİ tarafında periyodik olarak numune alınarak arıtılmış suyun İSKİ’nin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine deşarj tablolarına uygun olup olmadığı denetler ve uygun olduğundan emin olduğu taktirde DKKR ruhsatını firmaya verir. Aksi durumda firmanın çalışmasına izin vermemektedir.