İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ

Firmamız OSGB yetkisi almamıştır ve ortak sağlık ve güvenlik birimi yoktur. A, B ve C sınıf ş güv. Uzmanlarımız bireysel olarak destek vermektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Kapsamında

 • İş Sağ. ve Güv. mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık
 • Risk analizi uygulama ve takipleri
 • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışmaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi
 • İşyerinde kullanılacak koruyucu ekipmanların belirlenmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç tüzüğünün hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sınırsız destek
 • Uyarıcı ve hatırlatıcı işaret ve levhaların tespiti
 • Acil Durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi
 • Acil Durum plan ve prosedürleri oluşturulması
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
 • Düzenli saha ziyaretleri
  şeklinde destek verilmektedir.