YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Yönetim Sistemleri

ISO Nedir ? : ISO ‘International Organization for Standardization’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan standarttır.

Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir.  Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.

TSE Nedir ?: ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

EN Nedir? : EN (Europeane Norm),Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

ISO 9001:

Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Firmalar bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge firmanın ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9001 in Faydaları

Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,

İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),

İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan >yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),

Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,

Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,

Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,

Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,

Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,

Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

ISO 14001:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

OHSAS 18001

OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” standardıdır.

Çalışanların bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı olma durumlarını sağlamak amacıyla takip edilen bir standarttır. İş performansını ve verimliliği arttıran bu sistemle, işçi ve işletme güvenliği maksimum seviyede tutulur. OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

OHSAS 18001 in Faydaları

Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlaması öne geçmesi,

Kârlılığı arttırır,

ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,

Yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir,

Motivasyon ve katılımı arttır,

Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır,

Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırır.